Fælles arbejdsdage

 

6. april 2019

5. oktober 2019

 

 

 

I god tid adviceres andelshaverne med oplistning af fællesarbejdets opgaver.

 

 

MØD OP MED GODT HUMØR OG GÅ-PÅ MOD 

 

HOLD ØJE MED OPSLAGSTAVLERNE