Planlagte møder


Bestyrelsen

Fremgår af seneste referat fra bestyrelsesmøde.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 Generalforsamling

29. oktober 2020

 

Tid og sted samt dagsorden sendes i god tid til andelshaverne, jfr. foreningens vedtægter .