Bestyrelsen informerer

Seneste nyt:

 

Referat fra bestyrelsesmøde
Omdeles til samtlige andelshavere (online).
Vises ikke her på citet.

 Brændeovn
Beboere med brændeovn/pejs erindres om, at de selv skal stå for organisering og betaling af skorstensfejning.
Dette er vigtigt for at undgå ildebrand.

 

 

 

Børnebassin
For at beskytte græsplænen i gårdhaven skal børnebassinnet placeres på flisearealet - altså ikke direkte på græsset.Dørene til kælderområdet
For at affugterne kan fungere optimalt, skal dørene til kælderområdet holdes lukkede.
Se nedenstående: KÆLDERRUMVedr. projekter
Hvis håndværkerne skal have adgang til lejlighederne, bliver de  berørte beboere adviseret i god tid.

Se PROJEKTER

Affugtere
Der er installeret affugtere i kælderen til at minimere evt. fugtskader.

For at de kan fungere optimalt, skal dørene til kælderområdet holdes lukkede.

Vejledning vedr. kælderrum

Hvert kælderrum er forsynet med et nummer, hvilket svarer til lejlighedsnumrene.

Kælderrummet følger dermed lejligheden og er, som sådan, identiske .

Er man i tvivl om hvilket kælderrum man har brugsretten til, kan man kontakte webmaster eller bestyrelsen (formanden).

Der er ingen kælderrumstvang, men bestyrelsen skal dog venligst bede beboerne om at sætte hængelås på det respektive kælderrum, hvis man ønsker at benytte det.

  Følg nedenstående henstillinger vedr. opbevaring af ting i kælderen:

1.
Hvis det er muligt
: undgå at henstille træ af enhver art.

2.

Kan dette ikke undgås, må dette ikke stå direkte på gulvet eller op mod væggene, da dette hurtigt kan danne fugt fra gulv og vægge.

3.

Læg under ingen omstændigheder plastik, pap linoleum, tæpper el.lign. på gulvet i forsøg på at skåne effekterne.

4.
Sørg for
luftcirkulationsmulighed såvel under, over som ved siden af de henstillede ting.

5.

Brandfarligt materiale og effekter må ikke henstilles i kælderen.

OVERVEJ OM DET I DET HELE TAGET ER NØDVENDIGT AT OPBEVARE DINE EFFEKTER I KÆLDEREN ELLER OM DE I STEDET BØR SKAFFES AF VEJEN.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til - i alles interesse - at gøre opmærksom på evt. uhensigtsmæssigheder i kælderen.

 

 


 

 

AFTALE

VEDR.: ANDELSBOLIGFORENINGEN "HJØRNET"s HJEMMESIDE

Andelsboligforeningens bestyrelse anerkender herved andelshaver Viggo Wilche som webmaster til betjening af foreningens hjemmeside.

 

 

OPGAVER
Webmasters primære opgave er, at formidle information til ejejndommens beboere og erhvervsdrivende samt eventuelle samarbejdspartnere via foreningens hjemmeside.
Endvidere at holde hjemmesiden kontinuerligt opdateret, således at den fungerer som serviceplatform for brugerne, i forhold til drift og sociale tiltag.

Det forventes, at regler for trafik og adfærd overholdes.

Webmaster har i sin besiddelse beføjelser i forhold til andelsboligforeningens mål og visioner.

Hjemmesiden skal være let at håndtere, ligesom indholdet skal formuleres på dansk.

SAMARBEJDE
Webmaster, bestyrelse, administrator og vicevært samt relevante nøglepersoner, skal gensidigt/i forening holde hinanden velinformeret med henblik på opgaver/materiale til foreningens hjemmeside.

ØKONOMI
Andelsboligforeningen afholder de nødvendige udgifter til såvel hardware som software, hjælpeværktøj, services og support efter vurdering/behov.

Udgiftsnota (regning/faktura) håndteres af webmaster på en af bestyrelsen anvist måde.

Med undtagelse fra de nævnte udgifter, er økonomien i håndtering af hjemmesiden udgiftsneutral for andelsboligforeningen, idet webmaster påtager sig hvervet på frivillig basis, ulønnet og vederlagsfrit.

IKRAFTTRÆDELSE - OPSIGELSE
Denne aftale træder i kraft når hjemmesiden er etableret.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel.

AFTALENS GYLDIGHED
Når andelsboligforeningens formand/bestyrelse har verificeret aftalen, sendes en e-mail til Viggo Wilche med en bekræftelse på dens gyldighed.

Ejendommens administrator og vicevært samt relevante nøglepersoner orienteres om aftalen.